Assessment of cavitation erosion risk based on single-fluid simulation of cavitating flows

Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki försvarar sin avhandling med titeln "Assessment of cavitation erosion risk based on single-fluid simulation of cavitating flows".
Doktorand: Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki

Huvudhandledare och examinator: Rickard Bensow

Fakultetsopponent: Ing Romuald Skoda (Ruhr-Universität Bochum, Tyskland)
​​Länk till disputation online i Zoom.​
Kategori Disputation
Plats: Online i Zoom.
Tid: 2020-09-29 10:00
Sluttid: 2020-09-29 13:00

Sidansvarig Publicerad: ti 08 sep 2020.