An analysis of the immersed boundary surface method in foam-extend 4.1 nextRelease

​Erik Döhler presenterar sitt examensarbete med titeln "An analysis of the immersed boundary surface method in foam-extend 4.1 nextRelease".
Student: Erik Döhler

Handledare och examinator: Håkan Nilsson

Opponent: Anirudh Bhat
​För mer information om examensarbetet kan du läsa abstractet på den engelska kalendariesidan.

Presentationen online i Zoom(Med väntrum inför deltagandet)
Kategori Studentarbete
Plats: Navier, meeting room, Hörsalsvägen 7A, M-huset. Eller online i Zoom.
Tid: 2022-08-24 09:00
Sluttid: 2022-08-24 10:00

Sidansvarig Publicerad: må 20 jun 2022.