Vidareutveckling

VRAKA kan idag framförallt användas till att uppskatta sannolikheten för att ett enstaka större utsläpp ska inträffa. En anpassning av verktyget till att även innefatta och kunna uppskatta sannolikheten för mindre oljeläckage är önskvärt då ekotoxikologiska effekter av mindre men frekventa utsläpp av olja i havsmiljö är påvisade (Lindgren et al., 2012). Denna typ av läckage från vrak är också dokumenterade flertalet gånger i nutid.

VRAKA innefattar idag möjligheten att uppskatta sannolikheten för läckage av olja ifrån fartygsvrak. Att utöka verktyget till att också kunna uppskatta sannolikhet för läckage av miljöfarlig ammunition och kemiska vapen i fartygsvrak är något som är under utveckling, inom ramen av EU-projektet DAIMON (Decision aid for marine munitions) . Denna typ av miljöfarliga ämnen kommer då att beaktas i en separat riskbedömning. 

Referenser
ISO 2009. Risk management - Principles and guidelines, ISO 31000:2009(E). Geneva: International Organization for Standardization.

Kulander KE, Ericsson M, Tegenack A, Fejes J, Evans S. 2010. Saneringsmanual för olja på svenska stränder.

Landquist, H. 2015. Environmental risk assessment of shipwrecks – Model development and application. Thesis for the degree of doctor of philosophy, ISSN 0346‐718X, Chalmers University of Technology.

Landquist H, Norrman J, Lindhe A, Norberg T, Hassellöv IM, Lindgren JF, Rosén L. 2017. Expert elicitation for deriving input data for probabilistic risk assessment of shipwrecks. Marine Pollution Bulletin. 

Lindgren JF, Hassellöv IM, Dahllöf I. 2012. Meiofaunal and bacterial community response to diesel additions in a microcosm study. Marine pollution bulletin 64, 595-601.

Sidansvarig Publicerad: fr 10 nov 2017.