Vrak vid Måseskär

I svenskt vatten har vi ett dumpningsområde utanför Måseskär på svenska västkusten. Där återfinns 28 vrak som man misstänker innehåller dumpade kemiska stridsmedel (Fig. 1). Platsen är ett känt område för kommersiellt fiske och det trålas här dagligen (Hassellöv et al., 2015). Under en undersökning 1992 så återfanns låga koncentrationer 3,2–1,2 g/kg av senapsgas i sedimentet i området. Vid en provtagning under 2017 så återfanns spår av nedbrytningsprodukter av det kemiska stridsmedlet Clark I i rödtunga och havskräfta. Följaktligen så återfinns kemiska stridsmedel i området men i vilken utsträckning och vilken risk dessa utgör är inte tillräckligt utrett. Chalmers har tillsammans med Shirshov institutet under sommaren 2017 utfört en forskningsexpedition i området, där sediment har provtagits. Sedimentet har skickats på analys för nedbrytningsprodukter av kemiska stridsmedel. Resultat väntas i början av 2018.​

Figur 1. Dumpningsområde för kemiska stridsmedel i svenskt vatten. Blå markeringar representerar fartygsvrak med misstänkt innehåll av kemiska stridsmedel.​


Sidansvarig Publicerad: ti 05 dec 2017.