Riskbedömning av vidareutveckling av Vraka

Förutom att delta i forskningsexpeditioner som utreder läckaget av kemiska stridsmedel i dumpningsområden inom DAIMON projektet, så vidareutvecklar CHALMERS riskanalysverktyget VRAKA. Det ska anpassas till att också klara av att riskklassa områden med dumpade kemiska stridsmedel. Enskilda enheter, t.ex. bomber eller minor, inom ett storleksområde (t.ex. 100x100m) kommer då att riskklassas. Ett flertal faktorer kommer att läggas till eller ändras i VRAKA. Bland annat så kommer arrangemanget av enheterna påverka sannolikheten att det skall gå hål i en enhet. De återfinns i olika typer av placeringar; ligger nersjunkna i sedimentet, utspridda, i högar eller i fartygsvrak. Detta inverkar då på sannolikheten att enheten börjar läcka sitt innehåll när de påverkas av olika aktiviteter t.ex. trålning. Toxiciteten av det kemiska stridsmedlet till den marina miljön kommer också att inverka på konsekvensen, vilket i slutändan påverkar den totala risken.

Referenser
Hassellöv IM, Olsson U, Ekberg G, Östin A, Simonson F, Larsson C, Landquist H, Lindgren JF, Lindhe A, Rosen L, Tengberg A. 2015. Environmental risks from sunken wrecks II, in: Administration SM

Sanderson H, Fauser P, Thomsen M, Sorensen PB. 2008. Screening level fish community risk assessment of chemical warfare agents in the Baltic Sea. Journal of Hazardous Materials, 846-857.

Sidansvarig Publicerad: ti 18 sep 2018.