forskare vid havet

Maritim miljövetenskap

​Maritim miljövetenskap arbetar med olika aspekter av sjöfartens miljöpåverkan som resulterar i beslutsunderlag för både maritima aktörer och myndigheter. Forskningen är oftast tvärvetenskaplig och bedrivs inom områden som framtida marina bränslen och energieffektivisering, utsläpp från fartyg till luft och vatten med fokus på riskbedömningar och reduceringsmöjligheter för skrubbervatten, skrovpåväxt och antifouling samt oljeläckage från vrak.​

Miljöfarliga vrak

Chalmers vrakgrupp består av forskare med spetskompetens inom riskhantering, marin biogeokemi, ekotoxikologi och maritim miljövetenskap. ​Läs mer: Miljöfarliga vrak​

Miljöpåverkan av ​skrubberteknik

En skrubber (från engelskans sea water scrubber) används ombord på fartyg för att rena avgaserna från främst försurande svaveloxider. Forskare vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper har sedan 2007 arbetat i en rad projekt  med att utvärdera skrubbertekniken ur ett helhetsperspektiv.​ Läs mer: Sea water scrubber​

Påväxt- och antifoulingforskning​

Påväxt är ett ​stort problem för många maritima sektorer inklusive sjöfart- och fritidsbåtssektorn. Forskare vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper arbetar med påväxt och antifoulingstrategier. Läs mer: 
Påväxt- och antifoulingforskning​

Enhetschef
Kent Salo​
+46 31 772 56 56
kent.salo@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: fr 17 jan 2020.