Simulator

Maritima studier

Vid avdelningen Maritima studier bedrivs forskning och undervisning om sjöfart och andra maritima näringar. Vi utbildar morgondagens sjöbefäl, med stort fokus på hållbar utveckling av sjöfarten. Avdelningen består av tre enheter:

  • Teknisk och maritim ledning domineras av undervisning, bland annat inom lasthantering, maskinteknik, juridik och logistik.​
  • Nautiska studier​ undervisar inom navigation, sjösäkerhet och ledarskap samt forskar med fokus på användarcentrerad design för att stödja sjöfartsindustrin i dess övergång till ”Smart Shipping”.
  • Maritim miljövetenskap​ arbetar med olika aspekter av sjöfartens miljöpåverkan som resulterar i beslutsunderlag för både maritima aktörer och myndigheter.​

Forskningsprojekt​
Anställda på avdelningen Maritima studier


Har du frågor om avdelningen eller söker ett samarbete med någon av våra medarbetare, vänligen kontakta avdelningschef Fredrik Olindersson

Sidansvarig Publicerad: to 04 feb 2021.