Vågkraft

Vågdynamik

​En djupare förståelse av vågdynamik möjliggör modellering av deras effekter på fartyg och enheter. Vågeffekter kan avgöra fartygets sjöegenskaper och många andra egenskaper relaterade till bränsleförbrukning, stabilitet och manövrering. För offshorekonstruktioner kan vågeffekter också avgöra utformningen av förtöjningssystem och i fallet med vågenergiomvandlare kan de avgöra förmågan hos anordningen som fångar vågenergi. Vår avdelning forskar kring modelleringsteknik för vågor och deras effekter. För närvarande fokuserar vi på:

  • Dynamik av förtöjningar och kablar på flytande vågenergienheter
  • Utmattningsanalyser av kablar och förtöjningar på flytande vågenergienheter
  • Modellering av vågdynamik och last

Kontakt: Claes Eskilsson

Sidansvarig Publicerad: to 21 feb 2019.