Illustration av strukturell integritet

Strukturell integritet

​Strukturella integritetsanalyser är grundläggande för utveckling och underhåll av fartyg och offshore-strukturer. Vår avdelning har en lång historia av grundforskning och tillämpad forskning inom detta område. För närvarande är våra mest aktiva områden:

  • Analyser av utmattning för fartygsstrukturer
  • Analyser av utmattning av förtöjningslinor och kablar av flytande vågenergienheter
  • Kollisions- och grundstötningsanalyser av fartygsstrukturer
  • Strukturoptimering för lättviktskonstruktioner

Kontakt: Jonas Ringsberg

Sidansvarig Publicerad: ti 27 feb 2018.