Studenter

Marin teknik

Utveckling och förbättring av marin teknik​

Vår avdelning bedriver grundforskning och tillämpad forskning för att möjliggöra utveckling och förbättring av marin teknik. Vi får propellrar att hålla längre och vara tystare, vi minskar luftmotståndet och förbättrar sjöegenskaperna hos skrov, vi designar strukturer som presterar bättre i kollisioner och kräver mindre underhåll, vi gör allt detta och mycket mer. Alla våra aktiviteter presenteras bäst genom våra kärnkompetenser:

  • Förnybar energi
  • Energieffektivitet
  • Strukturell integritet
  • Hydrodynamik
  • Fartygsdesign
  • Säkerhet och tillförlitlighet
  • Framdrivningssystem
  • Vågdynamik
  • Numeriska metoder

 

Förutom forskning, arbetar vår avdelning med utbildning på master- och forskarnivå. Vi är delaktiga i masterprogrammet Mobility Engineering​ och vi är en del av Nordic Master in Maritime Engineering. Vi handleder doktorander och levererar doktorandkurser. Alla kurser är tillgängliga för mastersstudenter och doktorander från andra avdelningar eller universitet som valbara kurser.

Avdelningen samarbetar kontinuerligt med ett stort antal universitet, företag och institutioner i utvecklingen av marin teknologi.
Forskningsprojekt​

Anställda på avdelningen Marin teknik

Vill du samarbeta med avdelningen i form av studier, examensarbeten, kompetenscentra eller annat, vänligen kontakta avdelningschef
Jonas Ringsberg​.

Sidansvarig Publicerad: må 30 nov 2020.