​Autonom robot, Mekanik och maritima vetenskaper
​Autonom robot, Mekanik och maritima vetenskaper​

Tillämpad artificiell intelligens

Forskningen inom forskargruppen Adaptiva system kretsar kring autonoma (d.v.s. fritt rörliga) robotar. Huvudmålet med vår forskning är att generera autonoma robotar kapabla att, på ett robust sätt, utföra t.ex. farliga eller repetitiva uppgifter som för närvarande utförs av människor.


Forskar om intelligens hos robotar

Forskningsområdet autonoma robotar befinner sig i snabb tillväxt, särskilt i Japan (och andra ostasiatiska länder) där stora steg har tagits under de senaste åren vad gäller robothårdvara. Problemet med att förse dessa robotar med pålitlig maskinintelligens är emellertid mycket svårt och det är långt ifrån löst. I forskargruppen Adaptiva system arbetar vi med beslutsfattande i autonoma robotar, med hjälp av en inom gruppen framtagen metod baserat på så kallade nyttofunktioner.


Utvecklar system för detektion av trötthet hos bilförare

Dessutom bedriver gruppen forskning inom området stokastiska optimeringsmetoder och deras olika tillämpningar. Som ett exempel kan nämnas att vi arbetar med problemet att detektera trötthet hos förare baserat på körbeteende. Problemet kan formuleras som ett klassificeringsproblem, där stokastiska optimeringsmetoder appliceras för att generera ett system för detektion av trötthet, baserat på olika aspekter av förarens framförande av fordonet.

 

Forskargruppsledare
Mattias Wahde
+46 31 772 37 27
mattias.wahde@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: to 21 feb 2019.