Fordonsaerodynamik

  • Utveckling av hållbara och miljövänliga vägfordon
  • Förstå strömningsfenomen  för att minimera utsläpp och bränsleförbrukning
  • Minimering av lyftkraft och luftmotstånd
  • Cooling-Drag minimering
  • Värmereglering av motorrum
  • Samverkan med nationella och internationella tillverkare och forskningsorganisationer.
  • Verktyg; CFD simuleringar och vindtunnelexperiment


Forskargruppsledare
Simone Sebben
+46 31 772 11 76

Publicerad: ti 16 okt 2012. Ändrad: ti 18 sep 2018