Forskningscykel

Trafiksäkerhetsanalys och olycksprevention

Kunskap om varför olyckor sker och hur de kan förebyggas​

Forskningsområdet trafiksäkerhetsanalys och olycksprevention syftar till att förstå varför olyckor sker och hur de kan förebyggas. Detta inkluderar en förståelse för orsaksmekanismer relaterade till trafikanters beteende samt fordon och andra omgivande faktorer. Strategier för minskning av riskexponering vid normal körning och undvikande av hot i konfliktsituationer används för att förhindra olyckor. Genom att på djupet förstå dessa olika strategier kan vi bygga ett effektivt förarstöd, aktiva säkerhetsfunktioner och åstadkomma fordonsautomatisering. Vi utvärderar dessa strategier med hjälp av konceptuella och matematiska modeller utvecklade med naturalistiska och experimentella data.

Kombinerar beteendevetenskap, neurovetenskap och teknik 

Vi strävar efter att ligga i framkant när det kommer till att kombinera beteendevetenskap, neurovetenskap och teknik för att få fordonstekniken att fungera för människor. Vi leder en innovativ utveckling genom att föra samman akademi och industri. Tillsammans levererar vi en utbildning i världsklass.​

Kontakt 
Marco Dozza 

Sidansvarig Publicerad: må 05 okt 2020.