Fordonssäkerhet

Minskar risken för personskador och olyckor

Vår forskning är i huvudsak inriktad mot att minska risken för personskador och olyckor. Våra forskare har tillgång till både teoretiska och experimentella verktyg för analys av de faktorer som kan bidra till en kollision eller för studier av dynamisk respons hos olika typer av fortskaffningsmedel, strukturer och åkande samt dess kopplingar till risk för personskador. Genom våra nationella och internationella samarbeten har vi tillgång till olika databaser som innehåller information om beteenden och skadekonsekvenser i händelse av olycka. Utifrån dessa data utvecklar vi olika typer av teoretiska och fysiska modeller. Ett viktigt arbete är säkerställa att modellerna verkligen stämmer. 

Avdelningen består av de båda enheterna: Trafiksäkerhetsanalys och olycksprevention, ledd av Marco Dozza samt Personskadeprevention, ledd av Mats Svensson. 

Interdisciplinär forskningsportfölj

Forskningsportföljen är interdisciplinär, finansierad av både offentliga och privata organisationer. Vi är exempelvis aktiva i projekt finansierade av Europeiska kommissionen och verkar inom många internationella, tekniska kommittéer som främjar forskning inom våra verksamhetsområden. Forskningsprojekten drivs ofta i samverkan med nationell och internationell akademi och industri. Forskningen kan vara både grundläggande och tillämpad, det vill säga att den representerar allt från låg till hög teknisk mognadsgrad, även känt som TRL (technological readiness level), Vi har en stark inriktning mot nyttiggörande och ett hållbart samhälle. 

Avdelningen ansvarar för undervisning i det internationella mastersprogrammet Mobility Engineering​, där vi ger kurser inom fordonssäkerhet med speciell inriktning mot passiv (krock) och aktiv säkerhet (olycksförebyggande) samt biomekanik. Vi ger även fortbildnings- och uppdragsutbildningar inom dessa områden.

Forskningsprojekt​
Anställda på avdelningen Fordonssäkerhet

Har du frågor om avdelningen eller söker ett samarbete med någon av våra medarbetare, vänligen kontakta Mats Svensson.​


Sidansvarig Publicerad: fr 02 sep 2022.