Laserlab, sprayforskning
Laserlab, sprayforskning på Mekanik och Maritima vetenskaper​​​​

Förbränning och framdrivningssystem

​Avdelningen för förbränning och framdrivningssystem bedriver forskning inom områdena förbränning och emissionsbildning i förbränningsmotorer.

Förbränningsmotorer är idag den vanligast förekommande energiomvandlaren, en enkel uppskattning visar att det för närvarande finns långt mer än en miljard förbränningsmotorer i världen av vitt skilda storlekar. Forskningen inom avdelningen är i hög grad inriktad på att understödja en övergång till ett hållbart transportsystem vilket har medfört att vår forskning koncentreras till:

  • Energieffektivisering (högre verkningsgrad) 
  • Elektrifiering (hybridisering) 
  • Förnybara bränslen 
  • Emissionsbildning (och avgasrening) 

 


I avsikt att generera kunskap och metoder som fordonsindustrin behöver för att kunna utveckla högeffektiva och ultrarena Förbränningsmotorer med hänsynstagande till avgasefterbehandling och som använder förnybara bränslen och ingår i en elektrifierad drivlina.

Avdelningen har ett välutrustat förbränningsmotortekniklabb med sex motortestceller i storlek från multicylinder lastvagnsdiesel till 1-cylindrig optisk motor av personbilsstorlek. Vi har också en hybridtestcell för 4-hjulsdrivna fordon, utrustad bland annat med körrobotar och en programmerbar batteriemulator. Vi har även ett mycket välutrustat spraylaboratorium och en stationär förbränningskammare. Mätutrustningen sträcker sig från konventionella mätmetoder till olika laserbaserade tekniker. Avdelningen har ett omfattande samarbete med olika universitet och industriföretag i såväl Sverige och Europa som USA och Japan.

Forskningsprojekt​
Anställda på avdelningen Förbränning och framdrivningssystem

Har du frågor om avdelningen eller söker ett samarbete med någon av våra medarbetare, vänligen kontakta avdelningschef Lucien Koopmans​.

Publicerad: ti 16 apr 2019.