Bild från laboratorium
​Att forska på motorer och drivlinor för en hållbar framtid ligger i fokus​

Motorer och framdrivningssystem

​Enheten Motorer och framdrivningssystem tillämpar ett systemperspektiv för att framtida transporter ska kunna möta de höga krav vi kommer ställa på dem. Fokus ligger på att forska på motorer och framdrivningssystem som bidrar till att uppnå hållbar transport. Det innebär att de ska både kunna fylla sitt syfte, såsom att harva en åker eller transportera varor och människor och göra detta utan några växthusgasutsläpp eller skadliga emissioner. Tekniker som just nu utvecklas i detta syfte är motorer som kan gå på flera förnybara bränslen, nya injektorer (se Förbränning och Sprej) och tekniker för att minska eller använda de värmeförluster som uppkommer i motorn.

Hybridisering

Hybridisering, kombinationer av elmotorer och förbränningsmotorer i framdrivningssystem, är ett sätt att kunna utnyttja förbränningsmotorer mer effektivt och därmed uppnå bränslesnålare transporter. I hybridfordon kan förbränningsmotorn ofta bli mindre och drivas mer effektivt. 

På Motorer och framdrivningssystem är en stor del av forskningen inriktad på hur vi ska utveckla dessa mindre motorer specifikt för hybrider och hur dessa ska drivas. Här är maskininlärning ett viktigt och nytt område för att säkerställa att elmotorn och förbränningsmotorn arbetar optimalt i hela körcykeln.

Sidansvarig Publicerad: må 24 aug 2020.