​Vågutbredning, Mekanik och maritima vetenskaper
​Vågutbredning, Mekanik och maritima vetenskaper​

Vågutbredning

Vågutbredning och vibrationer i strukturer och komponenter har tillämpningar inom ultraljud, akustik, markvibrationer, etc. Inom gruppens forskning är modellering och numeriska metoder i fokus.


Tillämpningar inom kärnkraftsindustrin

Ett viktigt tillämpningsområde är oförstörande provning med ultraljud, speciellt med tillämpningar inom kärnkraftsindustrin. Modellering och numeriska beräkningar leder till ökad förståelse och bättre provningsmetoder så att forskningen t ex kan bidra till säkrare metoder för att hitta sprickor i kritiska kärnkraftskomponenter.

Vibrationer i plattor och skal

Vibrationer i plattor och andra strukturelement förekommer mycket i tillämpningar, oftast så att man vill minimera vibrationerna, t ex inom bil- eller vindkraftsindustrin. Vår forskning inom området är mer grundforskningsinriktad, det gäller att ta fram så precisa strukturekvationer som möjligt som beskriver vibrationerna. Speciellt finns mycket fortfarande att göra inom området i mer komplicerad fall när materialen är anisotropa, lagrade eller kopplade till andra fysikaliska fenomen t ex poroelasticitet eller piezoelektricitet.

 

Forskargruppsledare
Anders Boström
+46 31 772 15 26
anders.bostrom@chalmers.se

 

 

Sidansvarig Publicerad: ti 18 sep 2018.