​​Vibrations and Smart Structures Lab, Mekanik och maritima vetenskaper​​
​​Vibrations and Smart Structures Lab, Mekanik och maritima vetenskaper​​​

Strukturdynamik

Strukturdynamisk forskning inom avdelningen drivs främst inom tre fält: invers dynamik, stokastisk mekanik och dynamisk simulering. Gruppen använder en blandning av teoretiska och experimentella metoder.


Tar fram matematiska modeller

Inom invers dynamik studeras bland annat systemidentifierings-problemet, d.v.s. att från mätresultat av systemets respons på stimuli, ta fram matematiska modeller av systemet. En speciell applikation här är att kalibrera FE-modeller mot mätdata. Gruppen studerar också en annan klass av inversa problem – lastidentifieringsproblemet, d.v.s. att med kännedom om systemegenskaper och uppmätt systemrespons söka estimera vilka dynamiska laster som påverkat systemet att ge denna respons.


Fältdata som statistiskt underlag

Inom stokastisk mekanik undersöks hur oundvikliga variationer i ett systems egenskaper påverkar dess dynamiska beteende. Gruppen gör även fältförsök för att samla statistiska underlag till sådana undersökningar.

Gruppens utveckling av metoder för dynamisk simulering berör främst simulering av tågs dynamik, där modellering av den rörliga kontaktpunkten mellan hjul och räl utgör en speciell utmaning.


Några exempel där våra resultat kan användas:

  • Skapande av belastningssignaler för skakrigg för bilar
  • Dynamisk analys i optimering av vindkraftverk
  • Metoder för att undvika oönskade vibrationer i fräsning
  • Dimensionering av komponenter i tåg och spår


Forskargruppsledare
Tomas Abrahamsson
+46 31 772 15 06
thomas.abrahamsson@chalmers.se   


Sidansvarig Publicerad: ti 18 sep 2018.