Vibrations and Smart Structures Lab
​Vibrations and Smart Structures Lab, Mekanik och maritima vetenskaper​​​

Mekaniska system

Inom forskningsområdet mekaniska system bedrivs grundforskning och tillämpad forskning för att analysera, modellera, karakterisera och optimalt designa innovativa komponenter och system. Dessa med möjlighet att tillhandahålla inbyggd aktuering, "precision motion control" funktioner, ström-självförsörjande egenskaper, självdiagnostiserande egenskaper, och självläkande egenskaper, samtidigt som allt strängare konstruktionskrav på fordon, maskiner och mekanismer skall uppfyllas.


Fokusområden

Modellering, dynamik och Paretooptimering av tekniska system:

Flerkropps mekaniska system samt system med smarta strukturer

Transport:

Vibrationer och buller, transmissionssystem, adaptiva och aktiva upphängnings system inbäddade i fordon, maskiner och mekanismer för att förbättra säkerhet, komfort och energieffektivitet.

Energi:

Energi optimal styrning av dynamiska system, vindkraftsystem, drivlinesystemdynamik, smarta materialbaserade sensorer för vibrationsenergi återvinning för självförsörjande sensorkluster, tillståndsövervakningssystem.


Uppdrag 

  • Bedriva grundforskning och tillämpad forskning på dynamiken för det reglerade flerkropparssystemet och optimering på detta med fokus på optimal interaktion mellan den interna dynamiken och relegeringen. Detta med tillämpning på undersystem inom fordon, maskiner och mekanismer, ofta med hänsyn till multifunktionaliteten hos de underliggande smarta materialbaserade sensorerna och aktuatorena, vilket gör de betraktade systemet till ett adaptroniskt system.

  • Bidra till att utbilda kompetenta ingenjörer och forskare (i BS, MS och doktorandnivå) med både experimentella och teoretiska ståndpunkter.

Genomförande

  •  “Smart Material Based Engine Mount Systems-collaborative project with AB Volvo funding by VINNOVA, Swedish Agency for Innovation Systems (2006-2008)

  • Active Vibration Control for Commercial Vehicles with Individual Front Suspension” - collaborative project with AB Volvo funding by VINNOVA, Swedish Agency for Innovation Systems (2009-2011)

  • Dynamics and Active Vibration Control of Washing Machines”-collaborative project with ASKO Appliances AB (2009-2011)

  • “Wind Turbine Drive Train Dynamics, System Simulation and Accelerated Testing”-collaborative project within Swedish Wind Power Technology Centre together with ABB and SKF (2011-2015)​

 

Forskargruppsledare
Viktor Berbyuk
+46 31 772 15 16

Sidansvarig Publicerad: ti 18 sep 2018.