​Vibrations and Smart Structures
​Vibrations and Smart Structures Lab, Mekanik och maritima vetenskaper

Dynamik

En av Nordens största och bredaste verksamheter inom soliddynamik

Med en av Nordens största och bredaste verksamheter inom soliddynamik behandlar avdelningens forskning en mängd dynamiska problem inom ämnet. Detta innefattar främst olika vibrationsproblem men även problem kopplade till utmattning, nötning, kontaktmekanik, vågutbredning, optimering och smarta material. Effekterna är viktiga att studera då olika sorters dynamiska problem, exempelvis oönskade vibrationer, uppkommer i alla strukturer som är i rörelse.
  
Avdelningens forskning spänner över hela fältet från grundforskning till tillämpad forskning. Tonvikten ligger på ​teoretisk modellering, inklusive numerisk behandling, men bedriver även experimentell verksamhet. Dessa experiment genomförs dels i vårt laborativa utrymme Vibrations and Smart Structures Lab och dels genom fältexperiment.

Samarbete med industrin

En stor del av avdelningens tillämpade forskning sker inom ramen för centrat CHARMEC (Chalmers Railway Mechanics). Denna forskning sker i nära samarbete med industrin och behandlar en mängd järnvägsrelaterade problem som bland annat gångdynamik för tåg, markvibrationer och sliperoptimering. Forskningen har möjliggjort förbättringar rörande prestanda och tillförlitlighet hos både tåg och spår.

A
vdelningen är aktiva i grundutbildningen med kurser inom mekanik och hållfasthetslära. Kurser drivs på många civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram, med en tonvikt mot grundläggande kurser i programmens första år. I högre årskurser ges fortsättningskurser i mekanik, finit element metod (FEM) och strukturdynamik, framför allt inom det internationella mastersprogrammet Applied Mechanics​.  

Forskningsprojekt​
Anställda på avdelningen Dynamik​

Har du frågor om avdelningen eller söker ett samarbete med någon av våra medarbetare, vänligen kontakta avdelningschef
Peter Folkow

Sidansvarig Publicerad: må 05 okt 2020.