Händelser: Mekanik och maritima vetenskaperhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaWed, 13 Oct 2021 10:12:48 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Containerized-freight-transport-via-Northern-Sea-route.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Containerized-freight-transport-via-Northern-Sea-route.aspxContainerized freight transport via Northern Sea route<p>Meddelas senare</p><p>​Rika Citra och Mari-Liis Ait presenterar sitt examensarbete med titeln &quot;Containerized freight transport via Northern Sea route&quot;.</p>​<div>Studenter: Rika Citra och Mari-Liis Ait<br /></div> <div><br /></div> <div>Handledare: Zhiyuan Li</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Henrik Ringsberg</div> <div><br /></div> <div>Opponenter: Patrik Niklasson och Stavros Ioannidis</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/The-impact-of-the-EEDI-on-the-Finnish-Swedish-winter-navigation-system.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/The-impact-of-the-EEDI-on-the-Finnish-Swedish-winter-navigation-system.aspxThe impact of the EEDI on the Finnish-Swedish winter navigation system<p>Meddelas senare</p><p>Stavros Ioannidis och Patrik Niklasson ​presenterar sitt examensarbete med titeln &quot;The impact of the EEDI on the Finnish-Swedish winter navigation system&quot;.</p>​<div>Studenter: Stavros Ioannidis och Patrik Niklasson</div> <div><br /></div> <div>Handledare: Monica Lundh och Olle Lindmark</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Meddelas senare</div> <div><br /></div> <div>Opponenter: Rika Citra och Mari-Liis Ait</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Vehicle-wakes-in-side-wind.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Vehicle-wakes-in-side-wind.aspxVehicle wakes in side wind<p>HA2, lecture hall, Hörsalsvägen 4, Hörsalar HA. Eller online i Zoom.</p><p>​Magnus Urquhart försvarar sin avhandling med titeln &quot;Vehicle wakes in side wind&quot;.</p>​<div>Doktorand: Magnus Urquhart</div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare och examinator: Simone Sebben</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vattenkraft--nya-utmaningar-i-ett-fornybart-energisystem.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vattenkraft--nya-utmaningar-i-ett-fornybart-energisystem.aspxVattenkraft – nya utmaningar i ett förnybart energisystem<p>OOTO Café, café, Sven Hultins Plats 2, Johanneberg Science Park 2</p><p>​Nu är det dags för Chalmers styrkeområde Energis fjärde Fredagsseminarium &amp; afterwork.  Vi ses i kafé Ooto, Guldhuset, Johanneberg Science Park, 22 oktober, 15:30-17.00.På detta seminarium ger oss Håkan Nilsson ​och Mohammad Hossein Arabnejad olika perspektiv om vattenkraften som har en nyckelroll för att balansera elsystemet, både i form av effekt och frekvens, när övrig produktion och användning av elen varierar över tid. Så kom, lyssna, och träffa kollegor, Styrkeområdets ledning och diskutera nya forskningsidéer och nyheter inom området.</p>​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/TM/Personal/håkannilsson.jpg" alt="Håkan Nilsson" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;width:155px;height:155px" /><span style="background-color:initial"><b>Ursprungligen designad för baskraft</b> möter vattenkraften nya utmaningar som en viktig källa för reglerkraft i ett förnybart energisystem med intermittenta produktionsslag. <br /></span><div><ul><li><span style="background-color:initial">​Hur påverkas strömningen i turbinerna av det nya körsättet? </span></li> <li>Hur kör man säkert? </li> <li>Vad är kostnaden för denna reglerkraft? </li></ul> <div><a href="https://research.chalmers.se/person/hani">Håkan Nilsson​</a>, professor i strömningslära, ger en kort översikt över forskningsaktiviteter som ska bidra till svaret på dessa frågor.</div> <div><br /><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/M2/Personal/IMG_5825%20170.jpg" alt="Mohammad Hossein Arabnejad" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;width:155px;height:155px" />Dr. <a href="/sv/personal/Sidor/Mohammad-Hossein-Arabnejad-Khanouki-.aspx">Mohammad Hossein Arabnejad</a>, post-doc i ett projekt finansierat av SO Energi, ger en fördjupning kring effekterna av kavitation.<br /></div> <div><b style="background-color:initial">Program:</b><br /></div> <div><ul><li>15:30, Välkommen Tomas Kåberger, Chalmers styrkeområde Energi.</li> <li>Håkan Nilsson, professor i strömningslära, och Dr. Mohammad Hossein Arabnejad. (Språk: engelska)</li> <li>Frågestund.</li> <li>16:00-17:00, Mingel.</li></ul></div> <div><br /></div> <div><span></span><span style="font-weight:700;background-color:initial">Målgruppen</span><span style="background-color:initial"> för seminariet är forskare och kollegor inom Chalmerssfären.​</span><br /></div> <div><br /></div> <span style="font-weight:700">Relaterat:<br /></span><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Energilagring-till-havs-ger-mer-tillförlitlig-sol--och-vindkraft.aspx">​</a><a href="/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Vind--+-solenergi=-ny-utmaning-för-vattenkraften.aspx" style="background-color:rgb(255, 255, 255);outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Energilagring-till-havs-ger-mer-tillförlitlig-sol--och-vindkraft.aspx">Energilagring till havs ger mer tillförlitlig sol- och vindkraft​</a><br /><div><a href="/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Vind--+-solenergi=-ny-utmaning-för-vattenkraften.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Vind- + solenergi= ny utmaning för vattenkraften</a><div><span style="background-color:initial"><a href="https://www.tudelft.nl/en/eemcs/current/humans-of-eemcs/haakan-nilsson/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Håkan Nilsson Visiting Professor TUDelft</a></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Från-vindsurfning-till-professorstjänst-.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Den surfande professorn</a></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Från-vindsurfning-till-professorstjänst-.aspx"></a><a href="/sv/institutioner/m2/forskning/stromningslara/Sidor/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Strömningslära på Chalmers</a></span></div></div></div> <div><br /></div> <div><b>Tidigare fredagsseminarier<br /></b><a href="/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Rapport-SWPTC-i-fokus.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Vindkraften är en viktig pusselbit i framtidens elnät​</a><br /><h4 style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;line-height:1.3;margin:0px;padding:0px 0px 5px"><a href="/sv/institutioner/m2/forskning/stromningslara/Sidor/default.aspx" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgb(255, 255, 255);outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />​</a><a class="titleLink clickLogger resultTitle" href="/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Plast-fran-avfall-till-attraktiv-ravara.aspx">Plast – från avfall till attraktiv råvara</a></h4></div> ​​​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Steering-control-for-haptic-feedback-and-active-safety-functions.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Steering-control-for-haptic-feedback-and-active-safety-functions.aspxSteering control for haptic feedback and active safety functions<p>KC, lecture hall, Kemigården 4, Kemi. Eller online i Zoom.</p><p>​Tushar Chugh försvarar sin avhandling med titeln &quot;Steering control for haptic feedback and active safety functions&quot;.</p>​<div>Doktorand: Tushar Chugh<br /></div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare: Fredrik Bruzelius</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Bengt Jacobson</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Detached-eddy-simulation-for-aerospace-applications.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Detached-eddy-simulation-for-aerospace-applications.aspxDetached eddy simulation for aerospace applications<p>Meddelas senare</p><p>​Gonzalo Montero Villar försvarar sin avhandling med titeln &quot;Detached eddy simulation for aerospace applications&quot;.</p>​<div>Doktorand: Gonzalo Montero Villar</div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare: Niklas Andersson</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Tomas Grönstedt</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Subjective-perception-and-prediction-model-of-vehicle-stability-under-aerodynamic-excitations.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Subjective-perception-and-prediction-model-of-vehicle-stability-under-aerodynamic-excitations.aspxSubjective perception and prediction model of vehicle stability under aerodynamic excitations<p>HA2, lecture hall, Hörsalsvägen 4, Hörsalar HA. Eller online i Zoom.</p><p>​Arun Kumar håller sitt licentiatseminarium med titeln &quot;Subjective perception and prediction model of vehicle stability under aerodynamic excitations&quot;.</p>​<div>Doktorand: Arun Kumar<br /></div> <div><br /></div> <div>Diskussionsledare: Ing Andreas Wagner</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Simone Sebben</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Reinforcement-learning-for-decision-making-in-autonomous-driving.-Introducing-an-uncertainty-aware-reinforcement-learning.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Reinforcement-learning-for-decision-making-in-autonomous-driving.-Introducing-an-uncertainty-aware-reinforcement-learning.aspxReinforcement learning for decision-making in autonomous driving: Introducing an uncertainty-aware reinforcement learning approach<p>FB, lecture hall, Fysikgården 4, Fysik Origo</p><p>​Carl-Johan Hoel försvarar sin avhandling med titeln &quot;Reinforcement learning for decision-making in autonomous driving: Introducing an uncertainty-aware reinforcement learning approach&quot;.</p>​<div>Doktorand: Carl-Johan Hoel<br /></div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare: Krister Wolff</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Mattias Wahde</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Alla-Forskare-dag.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Alla-Forskare-dag.aspxAlla Forskare-dag<p>Chalmers teknikpark, office building, Sven Hultins Gata 9C, Campus Johanneberg</p><p>​​​Den 19 november arrangerar styrkeområde Transport höstens Alla Forskare-dag. Välkomna!</p><div>​</div> Läs mer på vår <a href="/en/areas-of-advance/Transport/calendar/Pages/All-Researchers-Day.aspx" target="_blank">engelska sida</a>. <br />https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Marine-propulsion-system-performance-beyond-the-propulsive-factors.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Marine-propulsion-system-performance-beyond-the-propulsive-factors.aspxMarine propulsion system performance beyond the propulsive factors<p>Meddelas senare</p><p>​Jennie Andersson försvarar sin avhandling med titeln &quot;Marine propulsion system performance beyond the propulsive factors&quot;.</p>​<div>Doktorand: Jennie Andersson</div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare och examinator: Rickard Bensow</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Experimental-and-numerical-investigations-of-underhood-flow-for-vehicle-thermal-management.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Experimental-and-numerical-investigations-of-underhood-flow-for-vehicle-thermal-management.aspxExperimental and numerical investigations of underhood flow for vehicle thermal management<p>Vasa A, lecture hall, Vera Sandbergs Allé 8, Vasa Hus 2-3 entréhall. Eller online i Zoom.</p><p>​Randi Franzke försvarar sin avhandling med titeln &quot;Experimental and numerical investigations of underhood flow for vehicle thermal management&quot;.</p>​<div>Doktorand: Randi Franzke</div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare och examinator: Simone Sebben</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Experimental-turbomachinery-and-heat-transfer.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Experimental-turbomachinery-and-heat-transfer.aspxExperimental turbomachinery and heat transfer<p>Meddelas senare</p><p>​Isak Jonsson försvarar sin avhandling med titeln &quot;Experimental turbomachinery and heat transfer&quot;.</p>​<div>Doktorand: Isak Jonsson</div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare: Valery Chernoray</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Tomas Grönstedt</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxProduktion – Initiativseminarium 2022<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Årets fokus ligger på resilient produktion. Vi återkommer med program längre fram.</p>