Händelser: Mekanik och maritima vetenskaperhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 05 Mar 2021 11:29:45 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/CFD-modeling-of-an-Alcohol-Diesel-direct-injection-liquid-dual-fuel-engine-using-Open-FOAM.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/CFD-modeling-of-an-Alcohol-Diesel-direct-injection-liquid-dual-fuel-engine-using-Open-FOAM.aspxCFD modeling of an Alcohol-Diesel direct-injection liquid dual-fuel engine using Open FOAM<p>Online i Zoom</p><p>​Andreas Nygren försvarar sin avhandling med titeln &quot;CFD modeling of an Alcohol-Diesel direct-injection liquid dual-fuel engine using Open FOAM</p>​<div>Doktorand: Andreas Nygren</div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare: Anders Karlsson</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Michael Oevermann</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Towards-a-human-body-model-for-prediction-of-vehicle-occupant-kinematics-in-omni-directional-pre-crash-events.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Towards-a-human-body-model-for-prediction-of-vehicle-occupant-kinematics-in-omni-directional-pre-crash-events.aspxTowards a human body model for prediction of vehicle occupant kinematics in omni-directional pre-crash events<p>Online i Zoom</p><p>​Emma Larsson håller sitt licentiatseminarium med titeln &quot;Towards a human body model for prediction of vehicle occupant kinematics in omni-directional pre-crash events&quot;.</p>​<div>Doktorand: Emma Larsson<br /></div> <div><br /></div> <div>Diskussionsledare: Elena Gutierrez Farewik</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Robert Thomson</div>