Händelser: Mekanik och maritima vetenskaperhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 02 Dec 2022 14:54:51 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/A-super-grid-approach-for-LES-combustion-closure-using-the-Linear-Eddy-Model.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/A-super-grid-approach-for-LES-combustion-closure-using-the-Linear-Eddy-Model.aspxA super-grid approach for LES combustion closure using the Linear Eddy Model<p>SB3-L112, lecture room, Samhällsbyggnad III, Campus Johanneberg</p><p>​Abhilash Murlidharan Menon håller sitt licentiatseminarium med titeln &quot;A super-grid approach for LES combustion closure using the Linear Eddy Model&quot;.</p>​<div>Doktorand: Abhilash Murlidharan Menon</div> <div><br /></div> <div>Diskussionsledare: Aristotelis Babajimopoulos</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Michael Oevermann</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Modelling-neck-muscle-responses-in-rear-end-impact.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Modelling-neck-muscle-responses-in-rear-end-impact.aspxModelling neck muscle responses in rear-end impact<p>Omega, lecture hall, Jupiter, Campus Lindholmen. Eller online i Zoom.</p><p>​I Putu Alit Putra försvarar sin avhandling med titeln &quot;Modelling neck muscle responses in rear-end impact&quot;.</p>​<div>Doktorand: I Putu Alit Putra</div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare: Robert Thomson</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Mats Svensson</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Numerical-analysis-of-coalescence-induced-jumping-droplets-from-superhydrophobic-surfaces.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Numerical-analysis-of-coalescence-induced-jumping-droplets-from-superhydrophobic-surfaces.aspxNumerical analysis of coalescence-induced jumping droplets from superhydrophobic surfaces<p>HC4, lecture hall, Hörsalar HC, Campus Johanneberg</p><p>​Konstantinos Konstantinidis håller sitt licentiatseminarium med titeln &quot;Numerical analysis of coalescence-induced jumping droplets from superhydrophobic surfaces&quot;.</p>​<div>Doktorand: Konstantinos Konstantinidis</div> <div><br /></div> <div>Diskussionsledare: Outi Tammisola</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Srdjan Sasic</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Rigid-body-ship-dynamics---System-identification-in-calm-waters.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Rigid-body-ship-dynamics---System-identification-in-calm-waters.aspxRigid body ship dynamics - System identification in calm waters<p>EB, lecture hall, EDIT trappa C, D och H, Campus Johanneberg. Eller online i Zoom.</p><p>​Martin Alexandersson håller sitt licentiatseminarium med titeln &quot;Rigid body ship dynamics - System identification in calm waters&quot;.</p>​<div>Doktorand: Martin Alexandersson</div> <div><br /></div> <div>Diskussionsledare: Jerzy Matusiak</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Jonas Ringsberg</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Utmaningar-och-mojligheter-med-ett-100-procent-fornybart-energisystem.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Utmaningar-och-mojligheter-med-ett-100-procent-fornybart-energisystem.aspxUtmaningar och möjligheter med ett 100 procent förnybart energisystem<p>Lecture Hall Palmstedt, university building, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg</p><p>Den 16 december välkomnar Chalmers till ett seminarium där forskare och samhällsaktörer diskuterar och ger perspektiv på utmaningen med ett 100 procent förnybart energisystem. Idag används i världen och Europa mycket fossila bränslen för att producera el. Men billig förnybar el har gjort det ekonomiskt möjligt att inte bara ersätta fossil elproduktion, utan också ersätta fossila bränslen i transportsektorn och industrin. Under vissa förutsättningar dessutom ekonomiskt möjligt att använda el för att producera bränslen.  Tid &amp; plats: 12-14.30. Chalmers Konferenscenter, Palmstedtsalen, Chalmers platsen 2, Campus Johanneberg. En lunchwrap serveras från kl 11.45. Fika och mingel vid seminariets slut.​ Språk svenska.</p><div><span style="background-color:initial"><b>M</b></span><span style="background-color:initial"><b>ed ett, i det närmaste, fossilfritt elsystem </b>är Sverige ett land som kan börja detta omedelbart. Produktion av vätgas till stålindustrin och för produktion av bränslen för flyg och långväga sjöfart planeras av stora och små energiföretag och industrier. </span><span style="background-color:initial">E</span><span style="background-color:initial">tt sådant system kommer att fungera annorlunda än dagens.</span><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><ul><li><span style="background-color:initial">​Men hur går det med stabiliteten i elsystemet i olika tidsskalor? </span></li> <li><span style="background-color:initial">Fungerar dagens marknadsregler i ett sådant system? </span></li> <li><span style="background-color:initial">Vilka kostnader kan uppstå som bromsar utvecklingen? </span></li> <li><span style="background-color:initial">Vilka industriella lärkurvor kan få utvecklingen att accelerera?</span></li></ul></span></div> <div><b>​Program:</b><br /><ul><li><span style="background-color:initial">Välkomna, Moderator Tomas Kåberger, Chalmers styrkeområde energi</span></li> <li>&quot;Industriell användning av el för vätgasproduktion&quot; <b>M</b><span style="background-color:initial"><b>ikael Nordlander</b>, Director Industry Decarbonisation på Vattenfall​. </span></li> <li>&quot;Från elproduktion<span style="background-color:initial"> med bränsle till bränsleproduktion med el</span><span style="background-color:initial">&quot; </span><span style="background-color:initial"><b>M</b></span><span style="background-color:initial"><b>aria Grahn</b>, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers.</span><span style="background-color:initial"></span></li> <li>”Variationshantering i elsystemet – vad gör vi om det inte blåser?”​ <b>Lisa </b><span style="background-color:initial"><b>Göransson</b>, Energiteknik, Chalmers.<strong></strong></span></li> <li>&quot;Stödtjänster i elsystemet - hur säkerställer vi ett stabil elsystem med mindre svängmassa&quot; <b>P</b><span style="background-color:initial"><b>eiyuan Chen</b>, Elteknik, Chalmers.</span></li> <li>&quot;Vägval i energipolitiken​&quot; <b>A</b><span style="background-color:initial"><b>nders Ådahl,</b> Riksdagsledamot, Utbildning</span><span style="background-color:initial">sutskottet och Trafikutskottet.</span></li> <li>Moderatorledd p<span style="background-color:initial">aneldiskussion. Q&amp;A</span></li></ul></div> <div><span style="background-color:initial">S</span><span style="background-color:initial">eminariet är gratis </span><span style="background-color:initial">men föranmälan krävs. Språk svenska.</span><div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/96fd10e9-f0e9-44b6-a611-823308c4b4ad"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig till seminariet senast 3 december.​</a></div> <span style="background-color:initial"></span></div> <div><br /></div> <strong>​</strong>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Marine-propeller-optimisation-tools-for-scenario-based-design.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Marine-propeller-optimisation-tools-for-scenario-based-design.aspxMarine propeller optimisation tools for scenario-based design<p>SB3-L111, lecture room, Samhällsbyggnad III, Campus Johanneberg. Eller online i Zoom.</p><p>​Ioli Gypa försvarar sin avhandling med titeln &quot;Marine propeller optimisation tools for scenario-based design&quot;.​</p>​<div>Doktorand: Ioli Gypa</div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare och examinator: Rickard Bensow</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Advanced-fluid-structure-interaction-modelling-and-simulation-for-aerospace-applications.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Advanced-fluid-structure-interaction-modelling-and-simulation-for-aerospace-applications.aspxAdvanced fluid-structure interaction modelling and simulation for aerospace applications<p>MA hörsal, Hörsalsvägen 5, main entrance, Main entrance, Gamla M-huset. Eller online i Teams.</p><p>​Stefan Nilsson håller sitt licentiatseminarium med titeln &quot;Advanced fluid-structure interaction modelling and simulation for aerospace applications&quot;.</p>​<div>Doktorand: Stefan Nilsson<br /></div> <div><br /></div> <div>Diskussionsledare: George N. Barakos</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Lars Davidson</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Influence-of-railway-wheel-tread-damage-and-track-properties-on-wheelset-durability---Field-tests-and-numerical-simulations.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Influence-of-railway-wheel-tread-damage-and-track-properties-on-wheelset-durability---Field-tests-and-numerical-simulations.aspxInfluence of railway wheel tread damage and track properties on wheelset durability - Field tests and numerical simulations<p>Campus Johanneberg, campus, Göteborg. Lokal meddelas senare.</p><p>​Michele Maglio försvarar sin avhandling med titeln &quot;Influence of railway wheel tread damage and track properties on wheelset durability - Field tests and numerical simulations &quot;.</p>​<div>Doktorand: Michele Maglio</div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare: Elena Kabo</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Anders Ekberg</div>