Händelser: Mekanik och maritima vetenskaperhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaWed, 05 May 2021 17:08:36 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Development-of-numerical-methods-for-accurate-and-efficient-scale-resolving-simulations.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Development-of-numerical-methods-for-accurate-and-efficient-scale-resolving-simulations.aspxDevelopment of numerical methods for accurate and efficient scale-resolving simulations<p>Online i Zoom</p><p>​Magnus Carlsson håller sitt licentiatseminarium med titeln &quot;Development of numerical methods for accurate and efficient scale-resolving simulations&quot;.</p>​<div>Doktorand: Magnus Carlsson</div> <div><br /></div> <div>Diskussionsledare: Axel Probst</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Lars Davidson</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Mathematical-modelling-of-operating-cycles.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Mathematical-modelling-of-operating-cycles.aspxMathematical modelling of operating cycles<p>Online i Zoom</p><p>​Luigi Romano håller sitt licentiatseminarium med titeln &quot;Mathematical modelling of operating cycles&quot;.</p>​<div>Doktorand: Luigi Romano<br /></div> <div><br /></div> <div>Diskussionsledare: Emilia Silvas</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Bengt Jacobson</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Societal-impact-of-railway-dynamics.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Societal-impact-of-railway-dynamics.aspxSocietal impact of railway dynamics<p>Online i Zoom</p><p>​Välkommen till Peter Torstenssons docentföreläsning.</p><div><br /></div> ​Mer information om docentföreläsningen &quot;Societal impact of railway dynamics&quot; hittar du i det engelska kalendariet.https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Geometric-modeling-of-thoracic-aortic-surface-morphology---implications-for-pathophysiology-and-clinical-interventions.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Geometric-modeling-of-thoracic-aortic-surface-morphology---implications-for-pathophysiology-and-clinical-interventions.aspxGeometric modeling of thoracic aortic surface morphology - implications for pathophysiology and clinical interventions<p>Online i Zoom</p><p>​Johan Bondesson försvarar sin avhandling med titeln &quot;Geometric modeling of thoracic aortic surface morphology - implications for pathophysiology and clinical interventions&quot;.</p>​<div>Doktorand: Johan Bondesson</div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare och e<span style="background-color:initial">xaminator</span><span style="background-color:initial">: Mikael Enelund</span><span style="background-color:initial"> </span></div> <span></span><div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Large-Eddy-simulation-of-gasoline-fuel-spray-injection-at-ultra-high-injection-pressures.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Large-Eddy-simulation-of-gasoline-fuel-spray-injection-at-ultra-high-injection-pressures.aspxLarge-Eddy simulation of gasoline fuel spray injection at ultra-high injection pressures<p>Online i Zoom</p><p>​Sandip Wadekar försvarar sin avhandling med titeln &quot;Large-Eddy simulation of gasoline fuel spray injection at ultra-high injection pressures&quot;.</p>​<div>Doktorand: Sandip Wadekar</div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare och examinator: Michael Oevermann</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Design-and-evaluation-of-a-test-rig-for-measuring-gear-related-losses-within-a-Volvo-Trucks-gearbox.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Design-and-evaluation-of-a-test-rig-for-measuring-gear-related-losses-within-a-Volvo-Trucks-gearbox.aspxDesign and evaluation of a test rig for measuring gear related losses within a Volvo Trucks gearbox<p>Online i Zoom</p><p>​Sebastian Eliasson och André Fransson presenterar sitt examensarbete med titeln &quot;Design and evaluation of a test rig for measuring gear related losses within a Volvo Trucks gearbox&quot;.</p>​<div>Studenter: Sebastian Eliasson och André Fransson</div> <div><br /></div> <div>Handledare: Valery Chernoray, Lars Jacobsson, Henrik Hagerman och Maria Petersson</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Valery Chernoray</div> <div><br /></div> <div>Opponenter: Daniel Hård och Henrik Svensson</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Exjobbspresentationer-på-masterprogrammet-Marin-teknik.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Exjobbspresentationer-p%C3%A5-masterprogrammet-Marin-teknik.aspxExjobbspresentationer på masterprogrammet Marin teknik<p>Online i Zoom</p><p>​4 juni mellan klockan 8:30 och 17:00 är det dags för de årliga presentationerna av examensarbeten på det internationella masterprogrammet Marin teknik (Naval architecture and ocean engineering)​.</p>​<div>Varje år hålls öppna seminarier där studenterna på masterprogrammet Marin teknik presenterar sina examensarbeten. Med anledning av Covid-19 hålls årets seminarier digitalt i Zoom.<div><br /></div> <div><div>I det <a href="/SiteCollectionDocuments/M2/Kalendarium/Save-the-date%20-%20Invitation%20to%20MSc%20thesis%20presentations%20at%20Chalmers%20210604.pdf">preliminära presentationsschemat</a> kan du se vilket eller vilka arbeten som intresserar dig.</div> <div><br /></div> <div>Varje presentation startar med att studenterna under 20 minuter berättar om sina projekt och vad de kommit fram till. Sedan följer muntlig opponering från en eller två studenter och till sist har du som lyssnare möjlighet att ställa frågor och diskutera arbetet.</div> <div><br /></div> <div>Varmt välkommen att delta i seminarierna!</div></div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Thermodynamic-Cycles-for-Low--and-High-Temperature-Waste-Heat-Recovery-from-Heavy-Duty-Truck-Engines.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Thermodynamic-Cycles-for-Low--and-High-Temperature-Waste-Heat-Recovery-from-Heavy-Duty-Truck-Engines.aspxThermodynamic Cycles for Low- and High-Temperature Waste Heat Recovery from Heavy-Duty Truck Engines<p>Online i Zoom</p><p>​Jelmer Rijpkema försvarar sin avhandling med titeln &quot;Thermodynamic Cycles for Low- and High-Temperature Waste Heat Recovery from Heavy-Duty Truck Engines&quot;.</p>​<div>Doktorand: Jelmer Rijpkema</div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare: Karin Munch</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Sven Andersson</div>