Händelser: Mekanik och maritima vetenskaperhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaMon, 12 Jul 2021 15:11:49 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Computational-modeling-of-airflow-in-the-human-nasal-cavity.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Computational-modeling-of-airflow-in-the-human-nasal-cavity.aspxComputational modeling of airflow in the human nasal cavity<p>Onlne i Zoom</p><p>​Amey Raju Pawade presenterar sitt examensarbete med titeln &quot;Computational modeling of airflow in the human nasal cavity&quot;.</p>​<div>Student: Amey Raju Pawade</div> <div><br /></div> <div>Handledare: Håkan Nilsson, Valery Chernoray, Johan Hellgren, Torbjörn Lundh och Ebrahim Ghahramani</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Håkan Nilsson</div> <div><br /></div> <div>Opponent: Vishal Subramaniasivam​</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Vehicle-dynamics-development-process.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Vehicle-dynamics-development-process.aspxVehicle dynamics development process<p>Online i Teams</p><p>​Lidong Wang presenterar sig examensarbete med titeln &quot;Vehicle dynamics development process&quot;.</p>​<div>Student: Lidong Wang</div> <div><br /></div> <div>Handledare: Ingemar Johansson</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Bengt Jacobson</div> <div><br /></div> <div>Opponent: Vakant</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Blood-flow-in-post-operated-dissected-aortas.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Blood-flow-in-post-operated-dissected-aortas.aspxBlood flow in post-operated dissected aortas<p>Online i Zoom</p><p>​Vishal Subramaniasivam presenterar sitt examensarbete med titeln &quot;Blood flow in post-operated dissected aortas&quot;.</p>​<div>Student: Vishal Subramaniasivam</div> <div><br /></div> <div>Handledare: Håkan Nilsson och Johan Bondesson</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Håkan Nilsson</div> <div><br /></div> <div>Opponent: Amey Raju Pawade</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Investigation-of-the-power-generated-by-small-scale-wind-turbines.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Investigation-of-the-power-generated-by-small-scale-wind-turbines.aspxInvestigation of the power generated by small scale wind turbines<p>Online i Zoom</p><p>​Rune Gebel presenterar sitt examensarbete med titeln &quot;Investigation of the power generated by small scale wind turbines&quot;.</p>​<div>Student: Rune Gebel</div> <div><br /></div> <div>Handledare: Dr Salim Azzouz och Dr Pranaya Pokharel</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Lars Davidson</div> <div><br /></div> <div>Opponent: Filip von Horn​</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Volunteer-kinematics-and-muscle-activity-in-dynamic-events-representative-of-pre-crash-scenarios,-evaluation-data-for-human.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Volunteer-kinematics-and-muscle-activity-in-dynamic-events-representative-of-pre-crash-scenarios,-evaluation-data-for-human.aspxVolunteer kinematics and muscle activity in dynamic events representative of pre-crash scenarios, evaluation data for human modeling and validation<p>Online i Zoom</p><p>​Ghazaleh Ghaffari försvarar sin avhandling med titeln &quot;Volunteer kinematics and muscle activity in dynamic events representative of pre-crash scenarios, evaluation data for human modeling and validation&quot;.</p>​<div>Doktorand: Ghazaleh Ghaffari</div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare: Mats Svensson</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Robert Thomson</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Experimental-evaluation-of-renewable-drop-in-fuel-blends-for-compression-ignition-engines.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Experimental-evaluation-of-renewable-drop-in-fuel-blends-for-compression-ignition-engines.aspxExperimental evaluation of renewable drop-in fuel blends for compression ignition engines<p>Online i Zoom</p><p>​Josefine Preuss försvarar sin avhandling med titeln &quot;Experimental evaluation of renewable drop-in fuel blends for compression ignition engines&quot;.</p>​<div>Doktorand: Josefine Preuss<br /></div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare och examinator: Ingemar Denbratt</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vattenkraftens-roll-i-ett-framtida-energisystem.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vattenkraftens-roll-i-ett-framtida-energisystem.aspxVattenkraftens roll i ett framtida energisystem<p>Online</p><p>Vattenkraften har funnits i dryga hundra år, och gör idag närmare halva jobbet för att vi i Sverige ska ha konstant tillgång på el. Men med vind- och solenergins framsteg utsätts vattenkraften för nya prövningar, och hur ser utvecklingen för vattenkraften ut framöver kopplat till EUs nya direktiv och miljölagstiftning?  ​Den 14 september, 12.00-13.45, välkomnar Chalmers styrkeområde Energi till ett webbinarium där forskare och aktörer inom energibranschen diskuterar och ger olika perspektiv på vattenkraftens roll , och vad som krävs för att den ska vara den reglerande tekniken för sol- och vindkraft i ett framtida energisystem.</p><div><div><b style="background-color:initial">Program och talare:</b><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span><div><ul><li>Moderator Anders Ådahl, Chalmers styrkeområde energi</li> <li>”Hu<span style="background-color:initial">r länge håller en damm och andra utmaningar för Vattenkraften”</span><span style="background-color:initial">, </span><span style="background-color:initial">F</span><span style="background-color:initial">redrik Engström, finanschef och forsknings- och utvecklingsansvarig för vattenkraft, Vattenfall.</span></li> <li>”V<span style="background-color:initial">attenkraftens flexibilitet ur ett systemperspektiv&quot;, </span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">Hanna EK Fäldt, Doktorand, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori, Chalmers.</span></li> <li>&quot;<span style="background-color:initial">V</span><span style="background-color:initial">attenkraftens framtida roll i ett förnyelsebart energisystem</span><span style="background-color:initial">&quot;, </span><span style="background-color:initial">L</span><span style="background-color:initial">isa Göransson, Forskarassistent, Rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik, Chalmers.</span></li> <li>&quot;<span style="background-color:initial">H</span><span style="background-color:initial">ur påverkas </span><span style="background-color:initial">vattenturbiner</span><span style="background-color:initial"> i </span><span style="background-color:initial">rollen</span><span style="background-color:initial"> som reglerkraft&quot;, </span><span style="background-color:initial">H</span><span style="background-color:initial">åkan</span><span style="background-color:initial"> Nil</span><span style="background-color:initial">sson, Professor, </span><span style="background-color:initial">Mekanik och maritima vetenskaper, S</span><span style="background-color:initial">trömningslära, Chalmers.</span></li> <li>&quot;<span style="background-color:initial">B</span><span style="background-color:initial">ranschens utmaningar för hållbar energiproduktion&quot;</span><span style="background-color:initial">, </span><span style="background-color:initial">Anna</span><span style="background-color:initial"> Jivén, VD/CEO </span><span style="background-color:initial">Vattenkraftens Miljöfond</span><span style="background-color:initial"> Sverige AB</span><span style="background-color:initial">.</span></li></ul></div> <div><br />Frågestund och paneldiskussion</div> <div>Språk: Svenska<br /><br /><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/a4ffe590-2799-4870-b1d4-f449ae013a64"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmälan och inloggningslänk till webbinariet​​</a><br /></div> <div><br /></div> <div><i>Välkomna </i></div> <div>Maria Grahn, </div> <div><i>Director of Energy Area of Advance </i></div></div> <div><i><br /></i></div> <div><b>RELATERAT</b></div> <div><a href="https://vattenkraftensmiljofond.se/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Vattenkraftens Miljöfond​</a><b><br /></b></div> <div><a href="https://www.vattenfall.se/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Vattenfall</a></div> <div><span></span><a href="https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften</a><br /><a href="/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Vind--+-solenergi=-ny-utmaning-för-vattenkraften.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Vind- + solenergi= ny utmaning för vattenkraften​</a><br /><a href="/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Havsvatten-kan-lagra-vindkraftens-eloverskott.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Havsvatten kan lagra vindkraftens elöverskott​</a><br /></div> <div><br /></div> <div><span style="font-weight:700">Fakta.</span><br />Vattenkraften i Sverige Vattenkraft är förnybar, bidrar till liten klimatpåverkan i våra nordliga ekosystem och kan fungera som reservkraft för andra mindre reglerbara elproduktionsslag som sol och vind. Men som vattenkraften bedrivs i Sverige idag har den också negativ påverkan på de akvatiska ekosystemen. Mellan 1900 och 1950 anlades ett stort antal vattenkraftverk i Sverige, till en början längs sydsvenska älvar och senare i Norrland. Exempel på sydsvenska kraftverk är Jonsereds kraftstation (invigd 1901), Ebbes kraftstation (invigd 1906) och Olidans kraftverk (invigd 1910) i Göta älv. Olidans kraftverk, även kallad Trollhättans kraftstation var på sin tid &quot;Sveriges nationalkraftverk&quot;. Idag står Vattenkraft för cirka 30 - 45 procent av produktionen av elektricitet i Sverige. De mest kraftproducerande älvarna är Lule älv i Norrbotten och Indalsälven som rinner genom Jämtland och Medelpad. De största vattenkraftverken finns i övre Norrland. Genom riksdagsbeslut är Kalix älv, Torne älv, Piteälven och Vindelälven skyddade från vidare utbyggnad. Vattenkraften har en nyckelroll för att balansera kraftsystemet. När andelen sol- och vindenergi ökar får vattenkraftens flexibilitet ökad betydelse, bland annat genom korttidsreglering. Källa: Energimyndigheten och Naturskyddsföreningen.<br /></div> ​</div> ​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vattenkraftens-FoU-dagar-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vattenkraftens-FoU-dagar-.aspxVattenkraftens FoU-dagar<p>Online</p><p>​​Hur kommer klimatförändringarna att påverka vattenkraften? Och vad är nytt i de olika projekten inom svenskt vattenkraftcentrum, SVC? I år håller SVC Vattenkraftens FoU-dagar på Chalmers , och  öppnar också för möjligheten att vara med via länk.</p>Konferensprogrammet är ännu preliminärt och kommer att uppdateras efter hand. Det vi redan nu vet är att vi får höra vad forskarna på Chalmers gör i sin forskning. <br />Också övriga projekt inom såväl vattenbyggnad som turbiner och generatorer kommer att redovisas av respektive seniorforskare eller doktorand. Och vill du säkra din plats så är anmälan öppen redan nu! ​<br /><br />Anmälan och mer info: <a href="https://energiforsk.se/konferenser/kommande/vattenkraftens-fou-dagar/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Energiforsk.se</a>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxProduktion – Initiativseminarium 2022<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Årets fokus ligger på resilient produktion. Vi återkommer med program längre fram.</p>