Bild på simulator

Mekanik och maritima vetenskaper

Mekanik och maritima vetenskaper (M2) genomför grundläggande och tillämpad forskning inom alla transportslag för att nå hållbara tekniklösningar. Forskning genomförs även för att bidra till miljövänlig processteknik och hållbar energiförsörjning. M2 har Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för navigering och framdrivning av fartyg samt laboratorier i världsklass inom förbränningsmotortekniker och vindtunnlar. Institutionen strävar efter att skapa nära samarbeten mellan akademi, näringsliv och samhälle med fokus på nyttiggörande.

Sidansvarig Publicerad: må 12 dec 2022.