Forskarskolor vid Chalmers

Chalmers forskarutbildning är organiserad inom ett antal ämnesinriktade forskarskolor (Graduate Schools) som ägs och utvecklas av institutionerna. Varje doktorand (forskarstuderande) tillhör en sådan forskarskola. Forskarskolorna ansvarar bland annat för kursutbud, seminarieverksamhet och studieuppföljning och samordningen sköts av forskarutbildningsnämnden. Doktoranderna kan även vara anknutna till nationella och internationella forskarskolor. För vissa av dessa är Chalmers värdhögskola.


Sidansvarig Publicerad: on 17 jun 2020.