Råd och tips

  • Ta kontakt med en institution och handledare innan du ansöker om doktorandtjänst.
  • Ta kontakt med prefekt och studierektorer för forskarskolorna för att se vad de har att erbjuda och vilka framtida möjligheter det finns för att anställa doktorander.
  • Att göra ditt examensarbete vid den institution du är intresserad av är ett bra sätt att lära känna forskare och få djupare kunskaper inom deras specifika forskningsområde.
  • Tänk på att även institutioner där du inte har din grundexamen kan vara intressanta. Forskning inom ett vetenskapligt område spänner ofta över institutionsgränserna och involverar många forskare med skiftande akademisk bakgrund.
  • Lediga tjänster​ ledigkungöres på Chalmers hemsidor, samt i rikstäckande dagstidningar och branschtidskrifter.
  • Forskarutbildning kan även vara aktuellt för dig som redan är anställd vid ett företag. Intresserade företag bör vända sig till någon av Chalmers institutioner för att diskutera forskningsprojekt och hur utbildningen ska läggas upp för någon av de anställda. Oftast finns möjligheter till individuella anpassningar så att utbildningen kan genomföras på ett smidigt sätt.


Sidansvarig Publicerad: ti 19 okt 2021.