Doktorandsektionen


Doktorandsektionen (DS) är en sammanslutning av alla forskarstuderande vid Chalmers tekniska högskola som är medlemmar i Chalmers studentkår. Doktorandsektionen arbetar fram för allt med:
  • att framhålla doktorandernas intressen inom Chalmers och verka för att de forskarstuderandes speciella problem blir belysta i högskolans styrelser, nämnder och arbetsgrupper
  • att skapa medvetenhet på Chalmers alla nivåer om de forskarstuderandes situation
  • att det ska finnas god kontakt mellan forskarstuderande.

Vid Chalmers finns även en doktorandombudsman vars uppgift är att hjälpa doktoranden när eventuella svårigheter dyker upp. Det kan exempelvis röra sig om utebliven handledning, trakasserier eller andra allvarliga arbetsrelaterade problem. Doktorandombudsmannen, som har en gedigen bakgrund inom akademin, är anställd av doktorandsektionen och står helt på doktorandens sida i ärendet.

Läs mer: Doktorandsektionens hemsida

Sidansvarig Publicerad: on 18 aug 2021.