Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


System Identification

  • Kurskod: FSSY035
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: ELEKTROTEKNIK
  • Forskarskola: Signaler och system
  • Periodicitet: Every second year. The course will be given in the spring 2018.
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
System Identification is given within the Master¿s Programme Systems, Control and Mechatronics
Litteratur
Föreläsare
Jonas Sjöberg
Mer information
Jonas Sjöberg
Telephone: 031-772 1855
E-mail: jonas.sjoberg@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.