Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Stokastisk kontroll

  • Kurskod: FMVE450
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MATEMATISKA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Matematisk statistik
  • Startdatum: 2016-04-11
  • Slutdatum: 2016-06-11
  • Periodicitet: Oregelbundet
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-matematisk-statistik/Sidor/Ph-D-Courses-201516.aspx
Litteratur
Föreläsare
Sören Christensen
Mer information
Kontakta sorenc@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.