Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Principer för statistisk inferens

  • Kurskod: FMVE435
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MATEMATISKA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Matematisk statistik
  • Startdatum: 2016-01-01
  • Slutdatum: 2016-03-15
  • Periodicitet: Vartannat år
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/utbildning/grundutbildning-goteborgs-universitet/kurser/fristaende-kurser-i-matematisk-statistik/Sidor/msf100.aspx
Litteratur
Föreläsare
Annika Lang
Mer information
Kontakta annika.lang@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.