Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Tidsserieanalys

  • Kurskod: FMVE415
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MATEMATISKA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Matematisk statistik
  • Startdatum: 2016-01-15
  • Slutdatum: 2016-03-15
  • Periodicitet: Oregelbundet
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-matematisk-statistik/Sidor/Ph-D-Courses-201516.aspx


Litteratur
Föreläsare
Holger Rootzen
Mer information
Kontakta Holger Rootzen, rootzen@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.