Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Theory of distributions

  • Kurskod: FMVE365
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MATEMATISKA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Matematik
  • Startdatum: 2017-03-20
  • Slutdatum: 2017-05-19
  • Periodicitet: Läsperiod 4, udda årtal
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
I den här kursen får du lära dig att göra det omöjliga, att derivera icke-deriverbara funktioner. Detta åstadkomms genom att införa distributioner som är en mycket större klass av objekt än funktioner. Distributionerna omfattar alla begränsade funktioner, alla distributioner är deriverbara, de vanliga deriveringsreglerna gäller och för deriverbara funktioner är distributionsderivatan samma som den vanliga derivatan. Distributionerna ger också en generalisering av Fouriertransformen. Distributionsteorin har en fundamental betydelse för modern analys, framförallt inom teorin för differentialekvationer
Litteratur
Föreläsare
Hasse Carlsson
Mer information
Hasse Carlsson, hasse@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.