Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Modular Forms

  • Kurskod: FMVE290
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MATEMATISKA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Matematik
  • Startdatum: 2015-11-02
  • Slutdatum: 2016-03-20
  • Periodicitet: Läsperioder 2-3.
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
See homepage.
Litteratur
Föreläsare
Martin Westerholt-Raum
Mer information
Martin Westerholt-Raum, martin@raum-brothers.eu

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.