Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Galois theory

  • Kurskod: FMVE230
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MATEMATISKA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Matematik
  • Startdatum: 2015-11-02
  • Slutdatum: 2015-12-18
  • Periodicitet: Läsperiod 2, udda årtal
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
I kursen studerar vi lösningar till polynomekvationer över kroppar med hjälp av gruppteori. Vi visar bland annat att det inte finns någon allmän formel med rotuttryck för lösningarna till femtegradsekvationen. Detta sker genom att klassificera algebraiska kroppsutvidgningar med hjälp av kropparnas symmetrigrupper. Som en biprodukt av denna teori bestämmer vi vilka regelbundna n-hörningar som kan konstrueras med passare och linjal.
Litteratur
Föreläsare
Per Salberger
Mer information
Per Salberger, salberg@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.