Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Fourier and Wavelet Analysis

  • Kurskod: FMVE220
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MATEMATISKA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Matematik
  • Startdatum: 2016-10-31
  • Slutdatum: 2016-12-16
  • Periodicitet: Läsperiod 2, jämna årtal
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
Fourieranalys (frekvensanalys) är ett oundgängligt verktyg i deterministisk och statistisk signalbehandling (och i teorin för partiella differentialekvationer). Numera används sk wavelettransform i stor utsträckning som komplement till traditionell Fouriertransform. Kursens syfte är bl a att beskriva hur dessa transformer används praktiskt t.ex. vid "sampling" av signaler, i antennteori, i geometrisk optik, i datortomografi och i sannolikhetsteori samt att beskriva de "snabba" transformer som numera utförs av datorer i detta sammanhang.

http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/utbildning/grundutbildning-goteborgs-universitet/kurser/fristaende-kurser-i-matematik/Sidor/mma410.aspx
Litteratur
Föreläsare
Mohammad Asadzadeh
Mer information
Mohammad Asadzadeh, mohammad@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.