Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Advanced linear and multilinear algebra

  • Kurskod: FMVE185
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MATEMATISKA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Matematik
  • Startdatum: 2015-08-31
  • Slutdatum: 2015-10-23
  • Periodicitet: Läsperiod Läsperiod 1, udda årtal
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
Kursen ger en fördjupad förståelse av vektorrum och linjära avbildningar. Motivationen kommer delvis från den högre differentialkalkylen. I kursen förklaras också hur tensorräkningen inom mekaniken och relativitetsteorin kan göras oberoende av koordinatval med hjälp av universella konstruktioner från algebran. Vidare studeras Clifford-algebror och spinorguppen vilka behövs för att beskriva spinnet i kvantmekaniken. Andra automorfigrupper av betydelse för den matematiska fysiken diskuteras också.
Litteratur
J. Brzezinski, Linjär och multilinjär algebra.
For those requiring a book in English, the main topics are covered by S. Lang, Algebra.
Föreläsare
Hjalmar Rosengren
Mer information
Hjalmar Rosengren, hjalmar@chalmers.se Kurshemsida: http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/GU/MMA200/A15/

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.