Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Advanced Differential Calculus

  • Kurskod: FMVE075
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MATEMATISKA VETENSKAPER
  • Startdatum: 2016-03-21
  • Slutdatum: 2016-05-27
  • Periodicitet: Läsperiod 4 vartannat år
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
The concepts of manifolds, differentials and degrees of mappings, differential forms, vector fields and integration on manifolds, De Rham cohomology. Inverse and implicit function theorems. The theorem of Sard, Stoke and Poincare and their applications.

For more information, see the course homepage:

http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/GU/MMA210/S16/
Litteratur
Spivak, Calculus on manifolds. Hörmander: Advanced differential calculus.
Föreläsare
Bo Berndtsson
Mer information
Bo Berndtsson, bo@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.