Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Basic Usage of OpenFOAM

  • Kurskod: FMMS055
  • ECTS-poäng: 2,0
  • Institution: MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Termo- och fluiddynamik
  • Periodicitet: Annually, lp4
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
We go through the basic settings and structure of OpenFOAM cases. We practice the use of OpenFOAM solvers, utilities and functionObjects. We validate the results of academic test-cases. We script the work processes to make them efficient and reproducible. The examination is by hand-in of assignments.

This course is a prerequisite for FTME055. Registration for the course will begin to be received in December. The course is popular and quickly fills up.


Litteratur
Course material.
Föreläsare
Håkan Nilsson Email: hakan.nilsson@chalmers.se Phone: 031 7721414

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.