Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Introduktionskurs i sprej- och förbränningsmodellering för motorer

  • Kurskod: FMMS015
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Termo- och fluiddynamik
  • Periodicitet: Kursen ges normalt på engelska
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
- Fysikaliska mekanismer för sprejuppbrytning och atomisering.
- Modellering av primär- och sekundäruppbrytning av sprej
Litteratur
- Föreläsnings-slides
- C Baumgarten: Mixture Formation in Internal Combustion Engines, Springer
Föreläsare
Prof. Michael Oevermann, Chalmers Adj. Prof. Anders Karlsson, Volvo GTT
Mer information

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.