Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Potential flow: Panel methods

  • Kurskod: FMMS001
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
  • Forskarskola: Sjöfart och marin teknik
  • Periodicitet:
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet

Basic formulation of the potential flow problem. Discretization. Sources and sinks, doublets and vortices. Distribution in discrete points, as a constant strength or linearly varying distribution in 2D and 3D. Velocity of potential formulation (Neumann or Dirichlet boundary conditions). Ways to implement the Kutta condition. Unsteady flows. Ways to implement the free surface boundary conditions. Linear and non-linear free surface boundary conditions. Numerical issues.

Schedule
There will be 2 lectures/seminars per week. In total 28 hours. The course will be organized in seminar form where the participants prepare, present and discuss the contents of the course literature.

Assignments
1. Manual computation of the flow around a cube.
2. Programming of a potential flow method for the prediction of the flow around a 2D airfoil.
3. Add a free surface to assignment 2.

Litteratur
Föreläsare
Professor Carl-Erik Janson
Mer information

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.