Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


WACQT laborationskurs i kvantteknologi

  • Kurskod: FMCC090
  • ECTS-poäng: 6,0
  • Institution: MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
  • Periodicitet: Engelska
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska

Kursen består av fyra laborationer, med introduktionsföreläsningar och övningar. Varje laboration genomförs på ett nytt universitet och varar i två till tre dagar. Ingående universitet och laborationer är:

 ·   Kvantinformation med joner av sällsynta jordartsmetaller på Lunds Universitet

 ·  Kvantalgoritmer och Kvantnyckeldistribution på Linköpings Universitet

 ·  Enstaka och sammanflätade fotoner och deras användning inom   kvantkommunkation på Kungliga Tekniska Högskolan

 ·  Kvantinformation i supraledande kretsar på Chalmers

Litteratur

Beskrivningar av laborationerna och nödvändigt bakgrundsmaterial återfinns på respektive laborations hemsida

 

Föreläsare
Göran Johansson
Mer information

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.