Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Frontiers in chemistry and materials: For a sustainable future

  • Kurskod: FKBT227
  • ECTS-poäng: 7,5
  • Institution: KEMI OCH KEMITEKNIK
  • Forskarskola: Kemi
  • Periodicitet:
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
The present PhD course will cover the following topics:
§ Carbon-based nanomaterials (including fullerenes, carbon nanodots, carbon nanotubes,
graphene), their characterization, functionalization, and applications
§ Metal–organic frameworks (MOFs), covalent-organic frameworks (COFs) and Single
Crystal X-ray Diffraction (SC-XRD)
§ Cellulose-based materials
§ Materials for energy conversion: solar cells, fuel cells, photon upconversion systems,
singlet fission, photocatalysis
§ Materials for energy storage: batteries, supercapacitors, solar energy storage
Litteratur
Seminar scientific papers (2-3 for each topic) + lecture presentations
Föreläsare
Xiaoyan Zhang, Lars Öhrström, Gunnar Westman, Ergang Wang, Anna Martinelli, Kasper Moth- Poulsen, Jerker Mårtensson, Patrik Johansson, Maria Abrahamsson
Mer information
Doktorander som vill ha information eller anmäla sig till kursen kan skicka epost till Xiaoyan Zhang (xiaoyan.zhang@chalmers.se), senast 2021-03-22

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.