Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Praktisk laborationshandledning

  • Kurskod: FKBT223
  • ECTS-poäng: 3,0
  • Institution: KEMI OCH KEMITEKNIK
  • Forskarskola: Kemi
  • Periodicitet: Varje år
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
Praktisk laborationshandledning
Litteratur
Föreläsare
Jerker Mårtensson
Mer information

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.