Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


Polymeric materials and resource efficiency

  • Kurskod: FIMS015
  • ECTS-poäng: 5,0
  • Institution: INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
  • Periodicitet:
  • Undervisningsspråk: Kursen kommer att ges på engelska
  • Nordic Five Tech (N5T): Kursen är kostnadsfri för doktorander från N5T-universitet
Kursen bedrivs i form av en serie seminarier varannan vecka, rörande: 
Beständighet hos plaster, ett perspektiv från resurseffektivitet
Plaståtervinning, utveckling av och begränsningar för storskaliga processer 
Förnyelsebara polymera material och resurseffektivitet
Bionedbrytning av polymera material, aktuella processer och utsikter
Moderna processer för förbränning med energiåtervinning, metoder och utvecklingar
Litteratur
Föreläsare
Professor Antal Boldizar och Docent Giada Lo Re, båda vid Institutionen för industri- och materialvetenskap
Mer information

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.