Institutionernas doktorandkurser

Startdatum och periodicitet för kurser kan variera. Se detaljer för respektive kurs för aktuell information. För anmälan, kontakta respektive kursansvarig. 


ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK

BIOLOGI OCH BIOTEKNIK

DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

ELEKTROTEKNIK

FYSIK

INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP

KEMI OCH KEMITEKNIK

MATEMATISKA VETENSKAPER

MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER

Kurs Kurskod
Advanced fatigue and fracture analysis FTME090
Aero-acoustics FTME045
Analytical mechanics and nonlinear vibrations FTME130
Attention and vision FTME010
Basic Usage of OpenFOAM FMMS055
CFD with opensource software FTME055
Contact mechanics FTME075
Dynamic finite element methods for impact simulation FTME135
Dynamics of multibody systems FTME140
Epidemiology and integrated safety FTME021
Fluid-Structure Interaction: Modelling, Simulation and Applications FMMS035
Förarbeteendemodellering och analys FTME150
Human anatomy and physiology FTME110
Hybrid dynamical systems in vehicle and transportation engineering FMMS030
Implementering av ett finitvolymsprogram för inkompressibel, tvådimensionell laminär och turbulent strömning FMMS020
Instationära simuleringar för industriella applikationer: LES, DES, hybrid LES/RANS och URANS FMMS006
Introduktion till strömning i vattenturbiner FMMS004
Introduktionskurs i sprej- och förbränningsmodellering för motorer FMMS015
Journal club: Traffic Safety, part A FTME100
Journal club: Traffic Safety, part B FTME105
LES and DES using an in-house Python FMMS002
Multiphase flow FTME050
MVS Seminar course, part A FTME115
MVS Seminar course, part B FTME120
Mätteknik för strömningslära 1. Grunderna FMMS060
Mätteknik för strömningslära 2. Tryckbaserade mätningar FMMS061
Mätteknik för strömningslära 3. Temperatur- och värmeöverföringsmätningar FMMS062
Mätteknik för strömningslära 4. Varmtrådsanemometri och tidsupplösta turbulensmätningar FMMS063
Mätteknik för strömningslära 5. PIV och bildbearbetning FMMS064
Pedagogic support for new PhD students FTME175
Potential flow: Panel methods FMMS001
Road-user behaviour: human factors theory, performance metrics and model FMMS040
Statistiska metoder och maskininlärningsmetoder för ingenjörsmekanik FMMS050
Thermal management for electric vehicles FMMS045
Tire and vehicle dynamics FTME030
Traffic safety, a global perspective FTME145
Turbulenta reaktionsflöden FMMS025

MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP

RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP

TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.