Personlig och professionell utveckling GTS

Inom Chalmers finns en rad gemensamma kurser som samlas under begreppet personlig och professionell utveckling, det som i internationella sammanhang går under benämningen Generic and Transferable Skills, GTS.

GTS-program omfattar kurser och aktiviteter för Chalmers doktorander i vilka de skaffar sig generiska färdigheter inom bland annat hållbar utveckling, kommunikation, grupputveckling, ledarskap och nyttiggörande av forskning. Med dessa kompetenser i sin verktygslåda blir Chalmers doktorer mer attraktiva på olika arbetsmarknader genom att till exempel vara bättre rustade för framtida ledaruppdrag, för att ta sig an samhällsutmaningar och för att samarbeta över gränser och med olika grupper i samhället.

Sidansvarig Publicerad: on 17 jun 2020.