Personlig och professionell utveckling GTS

Inom Chalmers finns en rad gemensamma kurser som samlas under begreppet personlig och professionell utveckling, det som i internationella sammanhang går under benämningen Generic and Transferable Skills, GTS.

Det är kurser som inte har en direkt koppling till forskningsämne eller yrkesroll men som är en förutsättning för ett väl fungerande yrkesliv. Exempel på områden är kommunikation, ledarskap, projektledning, karriärplanering, nyttiggörande, hållbar utveckling, etik och pedagogik. För doktorander som antagits efter den 1 september 2012 är det obligatoriskt att läsa ett urval av dessa kurser.

Publicerad: to 29 dec 2016.