Forskarutbildning

Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen och/eller licentiatexamen och därefter fortsatt karriär inom forskning och utveckling i näringslivet eller högskolevärlden.

Licentiatexamen är antingen en självständig examen eller en etapp mot doktorsexamen och fordrar normalt två års heltidsstudier. För att nå doktorsexamen behövs fyra års heltidsstudier.

Vid Chalmers finns drygt 1 000 forskarstuderande. Varje år utfärdas ungefär 300 forskarexamina, varav 150 doktorer och  150 licenciater.

Examen avläggs i ett vetenskapligt ämne som är knutet till någon av Chalmers institutioner/centra och dess forskarskolor eller till nationella forskarskolor. Utbildningen består av kunskapsinhämtning genom kurser och egen forskning.

Forskningen utförs i de flesta fall inom en etablerad forskargrupp med handledning av en erfaren forskare (handledare). Flertalet forskargrupper arbetar internationellt vilket ger goda möjligheter att förlägga delar av studierna utomlands. Forskningsresultaten redovisas i en doktorsavhandling, som försvaras vid en offentlig disputation, eller en licentiatavhandling, som presenteras vid ett seminarium.

Generellt gäller för antagning till forskarutbildningen att den studerande skall ha en grundläggande behörighet. Detta innebär:

  • Avlagd examen på avancerad nivå om minst 240 högskolepoäng (enligt svensk universitetsnivå)


Den studerandes examen skall också ha en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet.
Utöver denna miniminivå gäller särskilda förkunskapskrav för ämnet. Dessa anges i studieplanen för ämnet.


Bildtext: Doktorand Rakesh Koppram tillsammans med professor Lisbeth Olsson i labbet. Foto: Jan-Olof Yxell

Publicerad: må 09 mar 2015.