Detaljbild
Forskningsinfrastruktur

Beräkningsinfrastruktur för systembiologi

Beräkningsinfrastruktur för systembiologi, CSB, vid Chalmers ger expertstöd till svenska forskare inom både akademi och industri och erbjuder webbaserad förvaring av skalenliga modeller av genom samt en plattform för integrerad dataanalys.

Genom anläggningen erbjuds effektiva beräkningsmetoder för att analysera stora mängder biologiska data ("Big Data") tillsammans med forskningsinfrastrukturen C3SE på Chalmers.