undeland_Ingrid_Undeland

Ingrid Undeland

  • Viceprefekt, Life Sciences
  • Professor, Livsmedelsvetenskap, Life Sciences
0

Ingrid Undeland är professor i Livsmedelsvetenskap. Hennes forskning handlar främst om hur man kan optimera användningen av marina råvaror (fisk, skaldjur, alger) genom kvalitetsbevarande åtgärder samt genom att separera fram funktionella och/eller bioaktiva komponenter såsom proteiner och lipider. Inom området kvalitetsbevaring ligger fokus främst på fettoxidation och på hur denna reaktion påverkas av pro- och antioxidanter i såväl råvaran/livsmedlet som i den gastrointestinala passagen, dvs i mage och tarm. Inom separationsdelen bedrivs intensiv forskning på hur man kan koncentrera in proteiner från komplexa eller utspädda marina råvaror såsom alger, filleteringsbiprodukter eller processvatten. Tekniker som används är tex. pH-skiftprocessen samt flockulering-flottering. Proteinisolaten utvärderas sedan utifrån molekylära, tekniska och nutritionella aspekter.