annsandb_Ann-Sofie_Sandberg

Ann-Sofie Sandberg

  • Professor, Livsmedelsvetenskap, Life Sciences
0

Professor Sandberg är grundare av Avdelningen för Livsmedelsvetenskap och Nutrition. Hennes forskning under de senaste 30-40 åren har fokuserat på biotillgänglighet av mineraler och inhibitorer för absorption liksom bioaktiva ämnen i sjömat av betydelse för metabola sjukdomar. På senare år har hon intresserat sig för betydelsen av nutrition tidigt i livet och har tillsammans med nationella kolleger etablerat en mamma barn kohort (NICE) i norra Sverige. I kohorten undersöks påverkan av livsstilsfaktorer under graviditet och tidigt i livet på immunmognad och allergiutveckling hos barnen. Professor Sandbergs forskargrupp studerar effekten av kost och nutrition, validerade med biomarkörer, i relation till immunmognad och allergiutfall i barnen med hjälp av metabolomik och andra omics tekniker. Dessutom studerar de nutritionella aspekter på det pågående proteinskiftet från animaliskt till växtbaserat protein.