karperss_Karl_Persson

Karl Persson

  • Postdoc, Industriell bioteknik, Life Sciences
0

Karl Persson arbetar sedan juli 2021 som postdok på avdelningen industriell bioteknik. Hans forskningsinriktning är att karakterisera “icke-konventionella” vilda jästarter och hitta önskvärda egenskaper för bioteknikindustrin. I hans forskning undersöker han hur dessa vilda jästarter tar upp och metaboliserar olika sockerarter från växtbiomassa. För att effektivt kunna metabolisera lignocellulosa hydrolysat behövs även hög stresstolerans och motståndskraft mot inhibitorer. Därför undersöker Karl hur motståndskraft i dessa jästarter kan nyttjas för effektivare fermentering i närvaro av industriell stress. Det övergripande syftet med hans forskning är att utveckla mer effektiva och motståndskraftiga jäststammar till framtida bioraffinaderier, samt vidga vår förståelse om kolhydrat-metabolism och stress-tolerans.