cecgei_Cecilia_Geijer

Cecilia Geijer

  • Docent, Industriell bioteknik, Life Sciences
0

Dr. Cecilia Geijer arbetar som forskarassistent vid avdelningen för industriell bioteknik. Hon har en doktorsexamen i mikrobiologi från Göteborgs universitet och är anställd på Chalmers sedan 2013. Förutom forskning och undervisning har Cecilia uppdrag som jämställdhetsrepresentant på institutionen för biologi och bioteknik och som senior strategisk rådgivare i ledningsgruppen för styrkeområdet Energi på Chalmers.

Cecilias forskning syftar till att kombinera grundläggande forskning och bioteknisk tillämpning för att utveckla hållbara bioproduktions-processer för energibärare, kemikalier och material. Mycket av hennes forskning kretsar kring identifiering, karakterisering och tillämpning av icke-konventionella jästarter med intressanta biotekniska egenskaper. Dessutom arbetar hon med att utveckla stammar av bagerijästen Saccharomyces cerevisiae till effektiva cellfabriker för konsoliderade bioprocesser.

Cecilia är examinator och föreläsare i kursen KBT016 Biokemi och bioteknik och föreläser också i kurserna KBT090 Industriell bioteknik och doktorandkursen Industriell bioteknik för lignocellulosabaserade processer. Hon är även examinator för kandidatstudentprojekt (BBTX11).